Tel. kontaktowy

511 247 566

Jednostki OSP Gminy Dąbrowa Zielona

OSP Borowce

Borowce 14
42-265 Dąbrowa Zielona

Jednostka typu S-1 poza KSRG

OSP Cielętniki

Cielętniki
42-265 Dąbrowa Zielona

Jednostka typu S-1 poza KSRG

OSP Dąbrowa Zielona

ul. Straży Pożarnej 1
42-265 Dąbrowa Zielona

Jednostka typu S-3 w KSRG

OSP Dąbek

Dąbek 11
42-265 Dąbrowa Zielona

Jednostka typu S-1 poza KSRG

OSP Olbrachcice

Olbrachcice 133
42-265 Dąbrowa Zielona

Jednostka typu S-1 poza KSRG

OSP Raczkowice

Raczkowice 56a
42-265 Dąbrowa Zielona

Jednostka typu S-1 poza KSRG

OSP Soborzyce

ul. Strażacka 6
42-265 Soborzyce

Jednostka typu S-1 poza KSRG

OSP Święta Anna

Święta Anna 20
42-265 Dąbrowa Zielona

Jednostka typu S-1 poza KSRG

OSP Ulesie

Ulesie 88/89
42-265 Dąbrowa Zielona

Jednostka typu S-2 w KSRG