Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Święta Anna

 

Święta Anna 20
42-265 Dąbrowa Zielona
(gm. Dąbrowa Zielona)

Prezes: Jan Falana
Naczelnik: Artur Biczak

Jednostka typu S-1 poza KSRG

 

Wyposażenie Jednostki

112 zastap

357[S]31 – GBA 2,5/16 – Magirus Deutz 170D11 FA

 Zabudowa: Magirus
 Ilość miejsc: 1+1+4 (6)
 Napęd: 4×4
 Zbiornik na wodę: 2500 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy: 250 l
 Autopompa: Magirus FP 16/8 o wyd. 1600 l/min przy ciśnieniu 8 bar