Tel. kontaktowy

511 247 566

Policja

W skład Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie wchodzi obecnie 11 komisariatów, 6 wydziałów oraz 5 zespołów.

 
Wydziały:

Wydział dw. z Przestępczością przeciwko Mieniu

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Wydział Sztab Policji

Wydział Prewencji

Wydział Ruchu Drogowego 

 

Zespoły:

Zespół Teleinformatyki

Zespół Kadr i Szkolenia

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Zespół Prezydialny

Zespół Kontroli

 
Komisariaty:

Na terenie operacyjnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie znajduje się 11 komisariatów.
6 zlokalizowanych w Częstochowie oraz 5 w powiecie częstochowskim.