Tel. kontaktowy

511 247 566

Pogotowie ratunkowe

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Miasto Częstochowa na prawach powiatu.* Jednym z głównych zadań SP ZOZ SPR jest świadczenie usług zdrowotnych w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Na co składają się również:

  • udzielanie doraźnych świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania
  • transport chorych, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji
  • świadczenie usług transportu sanitarnego
  • organizowanie, udzielanie pomocy oraz koordynowanie działań w razie klęsk żywiołowych, katastrof i innych masowych akcji na terenie swojego działania
  • świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia medycznego różnego rodzaju imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjnym lub sportowym organizowanych zarówno przez osoby/firmy prywatne jak i instytucje samorządowe.

 

11896428_871584809562810_1304780769902080070_o  10853595_753591078028851_514330836_o

 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie obejmuje swoim działaniem tereny 3 powiatów o łącznej powierzchni 3230,3 km², zamieszkiwanych przez ponad 180 000 osób. W skład SPR Częstochowa chodzi 10 jednostek – 1 stacja główna i 2 filie w mieście Częstochowa oraz 7 filii w powiecie częstochowskim, a także podwykonawcy na terenie powiatów lublinieckiego i kłobuckiego.

Jednostki Stacji Pogotowia Ratunkowego

 SPR Częstochowa – ul. Kilińskiego 10

ul. Kilińskiego 10
42-202 Częstochowa
tel./fax 34 378 52 33

 Filia w Częstochowie – ul. Sikorskiego 82/94

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

 Filia w Częstochowie – ul. Rejtana 25/35

ul. Rejtana 25/35
42-202 Częstochowa

112 zastap

Filia w Dąbrowie Zielonej

Plac Kościuszki 47
42-265 Dąbrowa Zielona

 Filia w Koniecpolu

ul. Armii Krajowej 6a
42-230 Koniecpol

112 zastap

Filia w Kłomnicach

ul. Częstochowska 3
42-270 Kłomnice

Filia w Mykanowie

ul. Samorządowa 1
42-233 Mykanów

 Filia w Poczesnej

ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

Filia w Janowie

ul. Przyrowska 2
42-253 Janów

112 zastap

Filia w Blachowni

ul. Sosnowa 16
42-290 Blachownia