Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Cielętniki

 

42-265 Cielętniki
(gm. Dąbrowa Zielona)

Prezes: Marian Wilczyński
Naczelnik: Zdzisław Muszczak

Jednostka typu S-1 poza KSRG

 

Wyposażenie Jednostki

357[S]26 – GBA 2,5/16 – Star 244LM

Zabudowa: Bonex
Ilość miejsc: 1+1+4 (6)
Napęd: 4×4
Zbiornik na wodę: 2500 l
Autopompa: O wyd. 1600 l/min przy ciśnieniu 8 bar