Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Borowce

 

42-265 Borowce
(gm. Dąbrowa Zielona)

Prezes: Marian Błaszczyk
Naczelnik: Tomasz Ziętara

Jednostka typu S-1 poza KSRG

 

Wyposażenie Jednostki

357[S]25 – GBM 2,5/8 – Star 244L

Zabudowa: JZS
Ilość miejsc: 1+1+4 (6)
Napęd: 4×4
Zbiornik na wodę: 2500 l
Motopompa: M8/8 PO-5E Polonia o wyd. 800 l/min przy ciśnieniu 8 bar