Tel. kontaktowy

511 247 566

Zakładowe Straże Pożarne miasta Częstochowy

Autor: Michał Figzał

Dodano: 29.07.2015

Potrzeba ochrony przeciwpożarowej dużych fabryk oraz zakładów przemysłowych wymusiła powstanie organów mających strzec ich bezpieczeństwa. Rozkwit jednostek rozpoczął się na dobre w latach 60 i 70 XX w. Wkrótce na mapie Częstochowy stopniowo zaczęły się pojawiać jednostki Zawodowych oraz Ochotniczych Zakładowych Straży Pożarnych. Po utworzeniu Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Częstochowie na jej terenie działało 5 jednostek ZZSP oraz niezliczona ilość ZOSP.

„Ceba”, „Stradom”, „Wigolen” to tylko niektóre z zakładów, na których istniały Zawodowe Zakładowe Straże Pożarne. Oprócz działań na terenie własnego zakładu pomagały również strażakom z miejskich oddziałów ZSP w walce z pożarami oraz innymi zagrożeniami.

Temat Zakładowych Straży Pożarnych w Częstochowie jest mało znany i zapomniany, jednostki te najczęściej gasły w cieniu nadchodzącego wielkimi krokami XXI w. Likwidowane z powodu braku kosztów na ich utrzymanie przekazywały swoje zadania Państwowej Straży Pożarnej, zaś ich pracownicy musieli szukać nowej pracy bądź rozpoczynali służbę w PSP.

Do dnia dzisiejszego zachowało się niewiele zdjęć oraz informacji o jednostkach zakładowych. Ostatnimi śladami po ich istnieniu są dawne strażnice, sprzęt użytkowany przez niektóre jednostki OSP oraz co najważniejsze ludzie: strażacy i pracownicy ZZSP, ZOSP.

Chcielibyśmy zaprezentować historie tych jednostek, opisane i wzbogacone o materiały zdjęciowe pozyskane dzięki pracownikom, strażakom.

Zakładowe Zawodowe Straże Pożarne

Zakładowe Ochotnicze Straże Pożarne

ZGH Sabinów

Historie pozostałych jednostek wkrótce…