Tel. kontaktowy

511 247 566

Warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Bogusławicach.

Autor: Michał Figzał

Dodano: 22.08.2021

W sobotę 21 sierpnia 2021 roku na terenie miejscowości Bogusławice zostało zorganizowane szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, w którym uczestniczyli druhowie z jednostek OSP.

Warsztaty prowadzone były przez instruktorów z firmy OLC FIRE, którzy zapoznali uczestników z informacjami na temat m.in.: zachowania ognia podczas pożaru wewnętrznego (np. mieszkania), zjawisk pożarowych (na przykładzie miniaturowego drewnianego domku), technik kontroli pożaru różnymi prądami wody. Część teoretyczna została uzupełniona częścią praktyczną, podczas której strażacy mieli okazję przetestować i wypróbować wiedzę przekazaną podczas szkolenia.

Końcową częścią warsztatów było wejście do kontenera rozgorzeniowego, w którym można było zaobserwować jak zachowuje się pożar od momentu jego powstania. W szkoleniu wzięło udział 24 strażaków z różnych jednostek (i różnych części Polski). Organizatorem była jednostka OSP Bogusławice.

Galeria

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w warsztatach i udokumentowania ich przebiegu!