Tel. kontaktowy

511 247 566

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

ul. Sabinowska 62
42-200 Częstochowa

tel. 34 378 53 00

Komendant st. bryg. dr inż. Marek Chmiel
Z-ca komendanta bryg. mgr inż. Robert Łazaj


Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza CS PSP

42-200 Częstochowa,
ul. Sabinowska 62
tel. 34 378 53 00