Tel. kontaktowy

511 247 566

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Miasto Częstochowa na prawach powiatu.* Jednym z głównych zadań SP ZOZ SPR jest świadczenie usług zdrowotnych w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Na co składają się również:

  • udzielanie doraźnych świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania
  • transport chorych, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji
  • świadczenie usług transportu sanitarnego
  • organizowanie, udzielanie pomocy oraz koordynowanie działań w razie klęsk żywiołowych, katastrof i innych masowych akcji na terenie swojego działania
  • świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia medycznego różnego rodzaju imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjnym lub sportowym organizowanych zarówno przez osoby/firmy prywatne jak i instytucje samorządowe.

 

11896428_871584809562810_1304780769902080070_o  10853595_753591078028851_514330836_o

 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie obejmuje swoim działaniem tereny 3 powiatów o łącznej powierzchni 3230,3 km², zamieszkiwanych przez ponad 180 000 osób. W skład SPR Częstochowa chodzi 10 jednostek – 1 stacja główna i 2 filie w mieście Częstochowa oraz 7 filii w powiecie częstochowskim, a także podwykonawcy na terenie powiatów lublinieckiego i kłobuckiego.

 

Jednostki Stacji Pogotowia Ratunkowego

SPR Częstochowa – ul. Kilińskiego 10

 ul. Kilińskiego 10
 42-202 Częstochowa
 tel./fax 34 378 52 33

Filia w Częstochowie – ul. Sikorskiego 82/94

 ul. Sikorskiego 82/94
 42-202 Częstochowa

Filia w Częstochowie – ul. Rejtana 25/35

 ul. Rejtana 25/35
 42-202 Częstochowa

Filia w Dąbrowie Zielonej

 Plac Kościuszki 47
 42-265 Dąbrowa Zielona

Filia w Koniecpolu

 ul. Armii Krajowej 6a
 42-230 Koniecpol

Filia w Kłomnicach

 ul. Częstochowska 3
 42-270 Kłomnice

Filia w Mykanowie

 ul. Samorządowa 1
 42-233 Mykanów

Filia w Poczesnej

 ul. Wolności 2
 42-262 Poczesna

Filia w Janowie

 ul. Przyrowska 2
 42-253 Janów

Filia w Blachowni

 ul. Sosnowa 16
 42-290 Blachownia