Tel. kontaktowy

511 247 566

PSP powiatu Częstochowskiego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

ul. gen. Władysława Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

tel. 34 361 55 21, 34 361 55 63

 

Komendant Miejski PSP: bryg. Marek Radosz
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP:
bryg. Paweł Froch
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP: bryg. Tomasz Bąk

 

Pojazdy znajdujące się na wyposażeniu KM PSP


 Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze znajdujące się na terenie działania KM PSP w Częstochowie:

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1

ul. Tadeusza Rejtana 25/35
42-202 Częstochowa
tel: 34 363 51 14

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2

ul. gen. Władysława Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa
tel: 34 361 55 21 wew. 158

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 3

ul. Strażacka 3
42-200 Częstochowa
tel: 34 324 22 22

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 4 w Koniecpolu

ul. Mickiewicza 40
42-230 Koniecpol
tel. 34 355 15 72

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza CS PSP w Częstochowie

42-200 Częstochowa,
ul. Sabinowska 62
tel. 34 378 53 00