Tel. kontaktowy

511 247 566

PSP powiatu Częstochowskiego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

ul. gen. Władysława Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

tel. 34 361 55 21, 34 361 55 63

 

Komendant Miejski PSP: st. bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski
Zastępca komendanta: st.kpt. mgr inż. Tomasz Bąk
Zastępca komendanta: mł. bryg. mgr inż. Paweł Froch

Pojazdy KM PSP


 Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze podległe Komendzie

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1

ul. Tadeusza Rejtana 25/3
42-202 Częstochowa
tel: 34 363 51 14

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2

ul. gen. Władysława Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa
tel: 34 361 55 21 wew. 158

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 3

ul. Strażacka 3
42-200 Częstochowa
tel: 34 324 22 22

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Koniecpolu

ul. Mickiewicza 40
42-230 Koniecpol
tel. 34 355 15 72