Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Zawisna

 

Zawisna 161A
42-260 Kamienica Polska
(gm. Kamienica Polska)

Prezes: Zbigniew Cierpiał
Naczelnik: Marek Kupczyk

Jednostka typu S-2 poza KSRG

 

Wyposażenie Jednostki

357[S]52 – GBM 2/8 – Star 200

Zabudowa: ZBM Osiny
Ilość miejsc: 1+1+4 (6)
Napęd: 4×2
Zbiornik na wodę: 2000 l
Zbiornik na środek pianotwórczy: 200 l
Motopompa: M8/8 PO-5E Polonia o wyd. 800 l/min przy ciśnieniu 8 bar

357[S]53 – GLBM 0,1/8 – Gaz Gazela 27057-086

Zabudowa: Moto-Truck
Ilość miejsc: 1+1+4 (6)
Napęd: 4×4
Zbiornik na wodę: 100 l
Zbiornik na środek pianotwórczy: 10 l
Agregat wysokociśnieniowy z LSN