Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Turów

 

ul. Szkolna 36
42-256 Turów
(gm. Olsztyn)

Prezes: Andrzej Wawrzyniak
Naczelnik: Tomasz Stanior

Jednostka typu S-1 poza KSRG

 

Wyposażenie Jednostki

358[S]56 – GBA 2,5/24 – MAN TGM 13.280

 Zabudowa: Stolarczyk
 Ilość miejsc: 6 (1+1+4)
 Napęd: 4×4
 Zbiornik na wodę: 2500 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy: 250 l
 Autopompa: O wyd. 2400 l/min przy ciśnieniu 8 bar