Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Cykarzew Stary

 

ul. Częstochowska 24
42-233 Cykarzew Stary
(gm. Mykanów)

Jednostka typu S-2 w KSRG

Prezes: Marcin Szyda
Naczelnik: Zbigniew Bożek

 

Wyposażenie Jednostki

359[S]59 – GBA 2,5/16 – Star A266

 Rocznik: 1982
 Zabudowa: Bocar
 Ilość miejsc: 1+1+4 (6)
 Napęd: 6×6
 Zbiornik na wodę: 2500 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy: 250 l
 Autopompa: A16/8 o wyd. 1600 l/min przy ciśnieniu 8 bar

359[S]65 – GBA 3/29 – Volvo FL 280 

 Rocznik: 2017
 Zabudowa: Bocar
 Ilość miejsc: 1+1+4 (6)
 Napęd: 4×4
 Zbiornik na wodę: 3000 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy: 300 l
 Autopompa: Johstadt TO3000 wyd. 2928 l/min przy ciśnieniu 8 bar