Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Stary Broniszew

  

ul. Kwiatowa 169
42-231 Stary Broniszew
(gm. Mykanów)

Prezes: Ryszard Adamus
Naczelnik: Robert Włodarczyk

Jednostka typu S-2 poza KSRG

 

Wyposażenie Jednostki

358[S]38 – GBA 2,5/16 – Star A266

Zabudowa: Bocar
Ilość miejsc: 6 (1+1+4)
Napęd: 6×6
Zbiornik na wodę: 2500 l
Zbiornik na środek pianotwórczy: 250 l
Autopompa: A16/8 o wyd. 1600 l/min przy ciśnieniu 8 bar

358[S]50 – SLOp – Volkswagen Transporter T4