Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Staromieście

 

Staromieście 26
42-235 Lelów
(gm. Lelów)

Prezes: Krzysztof Michalski
Naczelnik: Stanisław Sygit

Jednostka typu S-1 poza KSRG

 

Wyposażenie Jednostki

358[S]18 – GBM 2/8 – Star A200

 Zabudowa: ZBM Osiny
 Ilość miejsc: 6 (1+1+4)
 Napęd: 4×2
 Zbiornik na wodę: 2000 l
 Motopompa: M-8/8 PO-5E Polonia o wyd. 800 l/min przy ciśnieniu 8 bar