Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Rudniki

 

ul. Mstowska 1a
42-240 Rudniki
(gm. Rędziny)

Prezes: Adam Jaruga
Naczelnik: Krzysztof Dąbrowski

Jednostka typu S-3 w KSRG

 

Wyposażenie Jednostki

359[S]95 – GBA 2,5/16 – Star 244L

 Zabudowa: Bocar
 Ilość miejsc: 6 (1+1+4)
 Napęd: 4×4
 Zbiornik na wodę: 2500 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy: 250 l
 Autopompa: A16/8 o wyd. 1600 l/min przy ciśnieniu 8 bar

359[S]96 – GBA 3,5/27 – Iveco EuroCargo ML 150E28 WS

 Zabudowa: PS Szczęśniak
 Ilość miejsc: 6 (1+1+4)
 Napęd: 4×4
 Zbiornik na wodę: 3500 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy: 350 l
 Motopompa: Godiva P2A 2010 o wyd. 2723 l/min przy ciśnieniu 8 bar

359[S]97 – SLRr – Mitsubishi L200

 Ilość miejsc: 5 (1+1+3)
 Napęd: 4×4