Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Radostków

 

ul. Strażacka 5
42-233 Radostków
(gm. Mykanów)

Prezes: Czesław Kubica
Naczelnik: Jan Owczarek

Jednostka typu S-2 poza KSRG

 

Wyposażenie Jednostki

358[S]44 – GBA 2,5/16 – Star 244L

 Zabudowa: Bocar
 Ilość miejsc: 6 (1+1+4)
 Napęd: 4×4
 Zbiornik na wodę: 2500 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy: 250 l
 Autopompa: A 16/8 o wyd. 1600 l/min przy ciśnieniu 8 bar

358[S]59 – SLKw – Mercedes Benz Vito