Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Piasek

  

ul. Żurawska 12
42-253 Piasek
(gm. Janów)

Prezes: Artur Nowakowski
Naczelnik:
Andrzej Miszczyk

Jednostka typu S-1 poza KSRG

 

 

Wyposażenie Jednostki

357[S]39 – GBA 2,5/16 – Star A266

 Zabudowa: Bonex
 Ilość miejsc: 1+1+4 (6)
 Napęd: 6×6
 Zbiornik na wodę: 2500 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy: 250 l
 Autopompa: A16/8 o wyd. 1600 l/min przy ciśnieniu 8 bar