Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Nierada

 

ul. Targowa 103
42-262 Nierada
(gm. Poczesna)

Prezes: Zygmunt Szczechla
Naczelnik: Marcin Jabłoński

Jednostka typu S-2 poza KSRG

 

Wyposażenie Jednostki

19

358[S]63 – GBA 2,5/16 – Star 244L

Zabudowa: PPHU Osiny
Ilość miejsc: 6 (1+1+4)
Napęd: 4×4
Zbiornik na wodę: 2500 l
Autopompa: O wyd. 1600 l/min przy ciśnieniu 8 bar
Masa: ok. 11 000 kg

358[S]64 – GLBM 0,2/0,5 – Peugeot Boxer 

Rocznik: 2015
Zabudowa: Iuvo Cars
Ilość miejsc: 6 (1+1+4)
Napęd: 4×2
Zbiornik na wodę: 200 l
Zbiornik na środek pianotwórczy: 20 l
Agregat wysokociśnieniowy z LSN o wyd. 50 l /min z wężem o dł. 40 m