Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Mykanów

  

ul. Samorządowa 3
42-233 Mykanów
(gm. Mykanów)

Jednostka typu S-3 w KSRG

Prezes: Tomasz Brewczyński
Naczelnik: Cezary Kłudka

 

 

Wyposażenie Jednostki

359[S]64 – GBARt 2/17 – Renault Midliner M210

 Rok produkcji: 1998
 Zabudowa: WISS – PS Szczęśniak (modernizacja)
 Ilość miejsc: 6 (1+1+4)
 Napęd: 4×2
 Zbiornik na wodę: 2000 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy: 200 l
 Autopompa: O wyd. 1700 l/min przy ciśnieniu 8 bar

359[S]66 – SLOp – Suzuki Grand Vitara

 Ilość miejsc: 5 (1+1+3)
 Napęd: 4×4

359[S]67 – GCBA 5/36 – Scania P360

 Rok produkcji: 2013
 Zabudowa: PS Szczęśniak
 Ilość miejsc: 6 (1+1+4)
 Napęd: 4×4
 Zbiornik na wodę: 5000 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy: 500 l
 Autopompa: Godiva P2A3010 o wyd. 3600 l/min przy ciśnieniu 8 bar