Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Lgota Mała

 

ul. Główna 20, Lgota Mała
42-248 Kruszyna
(gm. Kruszyna)

Prezes: Tomasz Maj
Naczelnik: Mateusz Bartkowski

Jednostka typu S-2 poza KSRG

 Wyposażenie jednostki

358[S]01 – GBA 2,3/16 – Star 266

 Rok produkcji: 1981
 Zabudowa: PPHU Osiny
 Ilość miejsc: 6 (1+1+4)
 Napęd: 6×6
 Zbiornik na wodę: 2300 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy:  230 l
 Autopompa: O wyd. 1600 l/min przy ciśnieniu 8 bar

358[S]02 – GLBM 1/0,8 – Mercedes Benz Sprinter 519 CDi

 Rok produkcji: 2020
 Zabudowa: Perfekt
 Ilość miejsc: 1+1+3 (5)
 Napęd: 4×4
 Zbiornik na wodę: 1000 l
 Agregat wysokociśnieniowy o wyd. 78 l/min przy ciśnieniu 40 bar