Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Kuźnica Kiedrzyńska

  

ul. Wincentego Witosa 100
42-233 Kuźnica Kiedrzyńska
(gm. Mykanów)

Prezes: Artur Kokot
Naczelnik: Józef Kokot

Jednostka typu S-2 poza KSRG

 

 

Wyposażenie Jednostki

357[S]xx – SLBus – Daewoo Lublin II

 Rok produkcji: 1998
 Ilość miejsc: 9 (1+2+3+3)
 Napęd: 4×2

358[S]05 – GBA 0,7/16 – Mercedes Benz 814D

 Rok produkcji: 1995
 Zabudowa: WISS
 Ilość miejsc: 6 (1+1+4)
 Napęd: 4×2
 Zbiornik na wodę: 700 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy: 70 l
 Autopompa: O wyd. 1600 l/min przy ciśnieniu 8 bar