Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Janów

 

ul. Przyrowska 4
42-253 Janów
(gm. Janów)

Prezes: Janusz Solak
Naczelnik: Mariusz Zychowski

Jednostka typu S-2 w KSRG

 

 

Wyposażenie Jednostki

359[S]22 – GBA 2,5/26 – MAN TGM 13.290

 Rok produkcji: 2014
 Zabudowa: Moto – Truck
 Ilość miejsc: 1+1+4 (6)
 Napęd: 4×4
 Zbiornik na wodę: 2500 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy: 250 l
 Autopompa: Moto Truck HMT A24/10-4/40 o wyd. 2600 l/min przy ciśnieniu 8 bar

112 zastąp

359[S]24 – SLRt – Citroën Jumper

 Zabudowa: PPHU Osiny
 Napęd: 4×2