Tel. kontaktowy

511 247 566

OSP Bogusławice

   

ul. Kruszyńska 42
42-282 Bogusławice
(gm. Kruszyna)

Jednostka typu S-1 poza KSRG

 

Wyposażenie jednostki

358[S]04 – GBA 2,6/16 – Magirus Deutz 256D12

 Rok produkcji: 1983
 Zabudowa: Magirus
 Ilość miejsc: 1+1+1+1+4 (8)
 Napęd: 4×4
 Zbiornik na wodę: 2600 l
 Zbiornik na środek pianotwórczy: 260 l
 Autopompa: Magirus wyd. 1600l/min przy ciśnieniu 8 bar