Tel. kontaktowy

511 247 566

Obchody 100-lecia powstania OSP w Pacierzowie

Autor: Michał Figzał

Dodano: 14.09.2022

W niedzielę 11 września 2022 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacierzowie.

Zbiórka pododdziałów miała miejsce nad stawem przy ul. Wolności w Pacierzowie, skąd kolumna jednostek przemaszerowała na plac przed remizą OSP. W dalszej kolejności rozpoczęła się msza święta, w trakcie której dokonano poświęcenia nowego sztandaru oraz samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Po zakończeniu mszy świętej dowódca uroczystości – dh Mateusz Misiewicz złożył meldunek o gotowości pododdziałów do apelu. W dalszej kolejności dokonano wciągnięcia flagi państwowej na maszt oraz odegrania hymnu państwowego. Przywitano przybyłych gości i przystąpiono do kolejnej części uroczystości, którą było przekazanie sztandaru.

Fundatorzy sztandaru dokonali symbolicznego wbicia gwoździ pamiątkowych w drzewiec, a następnie przystąpiono do przekazania nowego sztandaru na ręce pocztu sztandarowego. Ostatnią częścią uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń, a także okolicznościowe przemówienia.

W obchodach uczestniczyli m.in.: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Częstochowie – dh Krzysztof Smela, Dowódca JRG 2 w Częstochowie – st. kpt. Paweł Gronkiewicz, Wójt Gminy Kłomnice – Piotr Juszczyk oraz przedstawiciele władz samorządowych.

 

Dziękujemy Panu Rafałowi Cieślakowi za udostępnienie fotografii!

Jednostce jubilatce oraz wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacierzowie życzymy wszystkiego najlepszego!