Tel. kontaktowy

511 247 566

Obchody 100-lecia powstania jednostki OSP Borowno oraz Powiatowy Dzień Strażaka

Autor: Michał Figzał

Dodano: 27.06.2018

W niedzielę 24 czerwca 2018 roku w m. Borowno odbyły się uroczystości związane z obchodami 100-lecia powstania miejscowej jednostki OSP oraz Powiatowego Dnia Strażaka. 

Punktualnie o godz. 14:00 rozpoczęła się pierwsza część obchodów – odsłonięcie pomnika z kapsułą czasu Borowna, a także figurki św. Floriana. Oba obiekty zostały poświęcone przez Proboszcza parafii p.w. św. Wawrzyńca DkM w Borownie – ks. Piotra Krzemińskiego, Kapelana Strażaków Archidiecezji Częstochowskiej – ks. Sławomira Galasińskiego oraz ks. st. kpt. Adama Glajcar – Ewangelicko-Augsburskiego Kapelana Strażaków. Następnie pododdziały oraz zebrani goście, przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Mykanów, przemaszerowali na boisko sportowe znajdujące się za remizą OSP. 

   

Kolejnym punktem obchodów była uroczysta msza święta, którą celebrowali wszyscy obecni księża. W jej trakcie ks. Sławomir Galasiński wygłosił kazanie, które było skierowane do wszystkich zgromadzonych strażaków. Po zakończeniu mszy, nadeszła część główna uroczystości. 

 

Dowódca uroczystości dh Tomasz Zasępa złożył meldunek o gotowości pododdziałów do apelu prezesowi Zarządu Głównego ZOSP RP – druhowi Waldemarowi Pawlakowi, a po jego przyjęciu dokonano inspekcji pododdziałów. Następnie poczet flagowy dokonał wciągnięcia flagi państwowej na maszt.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Częstochowie – Andrzej Kubat odczytał akt nadania sztandaru Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Częstochowie. W dalszej kolejności nastąpiło poświęcenie sztandaru. Dh Waldemar Pawlak przekazał sztandar na ręce dh Krzysztofa Smeli – prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Częstochowie, który następnie przekazał go pocztowi sztandarowemu. 

 

Dalsza cześć uroczystości poświęcona była 100-leciu powstania OSP w Borownie. Zebranych gości zapoznano z historią jednostki, a następnie odczytano akty nadania dla OSP w Borownie: Złotego Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Dekoracji sztandaru dokonali: dh Krzysztof Smela, dh Waldemar Pawlak oraz Stanisław Gmitruk – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Poczet sztandarowy dokonał prezentacji odznaczonego sztandaru. 

 

Zasłużonym druhnom i druhom z powiatu częstochowskiego oraz jednostki jubilatki wręczono medale i odznaczenia. Zarząd jednostki OSP w Borownie uhonorował okolicznościowymi statuetkami osoby, które wniosły duży wkład w rozwój stowarzyszenia. Na zakończenie uroczystości chętni goście wygłosili przemowy związane z obchodami. 

 

Jednostce jubilatce oraz wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Borownie życzymy wszystkiego najlepszego!

Galeria