Tel. kontaktowy

511 247 566

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dotarł do jednostki OSP Dźbów

Autor: Michał Figzał

Dodano: 22.09.2018

W piątek 22 września 2018 roku w jednostce OSP Częstochowa – Dźbów odbyło się powitanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Volvo. 

Powitanie nowego nabytku nastąpiło po godzinie 19:00. Druhowie utworzyli przy pomocy rac świetlnych korytarz, przez który nowy samochód wjechał na teren jednostki. Pojazd został symbolicznie oblany szampanem, a następnie nastąpiła jego prezentacja przed zgromadzonymi osobami.

Najnowszym nabytkiem OSP w Częstochowie – Dźbowie jest średni samochód ratowniczo – gaśniczy zbudowany na podwoziu Volvo FL280 4×2. Wyposażony jest w zbiorniki: na wodę o pojemności 2700 l oraz na środek pianotwórczy o poj. 270 l. Autopompa o wyd. 2900 l/min przy ciśnieniu 8 bar, pozwala również na podawanie środków gaśniczych pod ciśnieniem 40 bar, poprzez zamontowane urządzenie LSN. Kabina brygadowa mieszcząca 6 strażaków wyposażona jest w 4 stelaże do przewozu AODO. Zabudowa specjalistyczna została wykonana z elementów aluminiowych, stalowych oraz kompozytowych.

Samochód został zakupiony w ramach projektu ,,Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów”. Jego koszt wyniósł ok. 800 tys. złotych. W podziale bojowym zastąpi Forda Transita, który zostanie przekazany do OSP Częstochowa – Kuźnica Marianowa.

Podziękowania dla druha Krzysztofa Kokoszczyka z OSP Częstochowa – Dźbów, za pomoc przy montażu filmu.

Gratulujemy nowego nabytku i życzymy, aby służył jak najlepiej i jak najdłużej!