Tel. kontaktowy

511 247 566

Jednostki OSP powiatu częstochowskiego

W powiecie częstochowskim funkcjonuje 120* jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: 42 w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz 78 poza Systemem.

* – Liczba ta nie zawiera jednostek, które nie prowadzą działalności ratowniczo – gaśniczej.