Tel. kontaktowy

511 247 566

Jednostki OSP powiatu częstochowskiego

W powiecie częstochowskim funkcjonuje 120 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: 40 w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz 80 poza Systemem.