Tel. kontaktowy

511 247 566

Jednostki OSP Gminy Koniecpol

OSP Koniecpol I

ul. Mickiewicza 40
42-230 Koniecpol
(gm. Koniecpol)
Jednostka typu S-2 poza KSRG

OSP Koniecpol II

ul. Szkolna 1
42-230 Koniecpol
(gm. Koniecpol)
Jednostka typu S-2 w KSRG

OSP Kuźnica Grodziska

ul. Centralna 128
42-230 Kuźnica Grodziska
(gm. Koniecpol)

Jednostka typu S-1 poza KSRG

OSP Luborcza

ul. Koniecpolska
42-230 Luborcza
(gm. Koniecpol)

Jednostka typu S-1 poza KSRG

OSP Okołowice

ul. Łanowa 5
42-230 Okołowice
(gm. Koniecpol)
Jednostka typu S-1 poza KSRG

OSP Radoszewnica

ul. Koniecpolska
42-230 Radoszewnica
(gm. Koniecpol)

Jednostka typu S-1 poza KSRG

OSP Stanisławice

ul. Partyzantów 35
42-230 Stanisławice
(gm. Koniecpol)

Jednostka typu S-1 w KSRG

OSP Stary Koniecpol

ul. Częstochowska 150
42-230 Stary Koniecpol
(gm. Koniecpol)

Jednostka typu S-4 w KSRG

OSP Załęże

Załęże 19
42-230 Koniecpol
(gm. Koniecpol)

Jednostka typu S-1 poza KSRG

OSP Łysiny

ul. Prosta 34
42-230 Łysiny
(gm. Koniecpol)

Jednostka typu S-2 poza KSRG