Tel. kontaktowy

511 247 566

Ćwiczenia obronne „Częstochowa 2018” – Symulacja zdarzeń na terenie miasta

Autor: Michał Figzał

Dodano: 16.09.2018

W czwartek 13 września 2018 roku przeprowadzone zostały ćwiczenia pk. „Częstochowa 2018”, które były częścią wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ”Górny Śląsk – 2018”. Scenariusz manewrów przewidywał wystąpienie kilku zdarzeń, które miały za zadanie sprawdzić efektywność działania służb ratunkowych.

Część I – Awaria zasilania w obiekcie oczyszczalni ścieków 

W godzinach porannych doszło do przerwania dostaw prądu do obiektu Centralnej Przepompowni Ścieków w Częstochowie. Sytuacja ta groziła niekontrolowanym wyrzutem ścieków do rzeki Warty. Pracownicy natychmiast przystąpili do procedury awaryjnego uruchomienia stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 250 kW, który zasilił ponownie wszystkie urządzenia na terenie oczyszczalni. Dzięki temu udało się opanować sytuację i zapobiec wyciekowi.

Część II – Zagrożenie powodziowe w dzielnicy Stare Miasto

„W związku z długotrwałymi opadami w południowej Polsce poziom wód w ciekach wodnych w dorzeczu Warty uległ znacznemu podwyższeniu w związku z czym Prezydent Miasta w dniu 10 września 2018 o godzinie 8.00 wprowadził na terenie miasta Częstochowa stan pogotowia przeciwpowodziowego. W związku z wezbraniem wód rzeki Warty oraz przekroczeniem stanu alarmowego w dniu 12 września 2018 roku o godzinie 23.00 Prezydent Miasta wprowadził na ternie miasta alarm przeciwpowodziowy. Podczas monitoringu wałów na rzece Warcie na wysokości Galerii Jurajskiej stwierdzono przecieki infiltracyjne lewego wału przeciwpowodziowego, w związku z czym Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta podjął decyzję o wzmocnieniu i podniesieniu wałów w tym miejscu.” – Źródło

Do działań związanych z podnoszeniem wałów przeciwpowodziowych zadysponowano jednostki OSP z terenu Miasta Częstochowy. W sumie ułożono 100 m wałów po obu stronach mostu umożliwiającego dojazd oraz wyjazd z Galerii Jurajskiej na trasę DK-1.

Część III – Ewakuacja

Ok. godz. 10:00 służby otrzymały informację o podłożeniu materiałów wybuchowych w gmachu V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 3 Częstochowa, patrole Policji oraz Straży Miejskiej.  Zarządzono ewakuację budynku, a wszystkie osoby się w nim znajdujące zostały zgromadzone na boisku szkolnym. W tym czasie przeszukano budynek pod kątem materiałów niebezpiecznych, których finalnie nie odnaleziono.

Po godz. 11:00 do SKKM PSP w Częstochowie wpłynął alarm z monitoringu pożarowego z obiektu Galerii Jurajskiej. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG 1, JRG 3, JRG CS PSP, a także zaalarmowano OSP Błeszno. W czasie alarmowania przeprowadzono ewakuację budynku, o której informowały komunikaty głosowe oraz dźwiękowe. Po dojeździe pierwszych samochodów na miejsce przystąpiono do rozpoznania sytuacji, a przede wszystkim do zlokalizowania miejsca pożaru. Strażacy rozwinęli linie gaśnicze, a roty w AODO udały się do wnętrza budynku. W tym samym czasie KDR otrzymał informację, że na dachu galerii znajdują się osoby. Przy pomocy drabiny mechanicznej udało się je ewakuować. Źródło pożaru zostało odnalezione i ugaszone. Po około godzinie działania zostały zakończone.

Część IV – Wypadek masowy oraz zagrożenie ekologiczne

Ok. godz. 13:15 na przejeździe kolejowym znajdującym się obok Centrum Handlowego Galeria Jurajska doszło do zderzenia autobusu komunikacji miejskiej z dwoma samochodami osobowymi. W wyniku tego zdarzenia spłonęły oba samochody osobowe, a pasażerowie autobusu odnieśli obrażenia. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG 3, JRG CS PSP, zaalarmowano OSP Błeszno, a także powiadomiono Policję oraz Pogotowie Ratunkowe.

Po dojeździe zastępów na miejsce przystąpiono do udzielenia KPP osobom poszkodowanym, a także do budowy linii gaśniczych z podaniem piany ciężkiej oraz średniej. Rota w AODO przystąpiła do gaszenia płonących samochodów, a następnie pokryła warstwą piany paliwo wyciekające z autobusu. W związku z wyciekiem substancji ropopochodnych do rzeki Warty koniecznie było zadysponowanie samochodu ratownictwa chemiczno – ekologicznego oraz samochodu z łodzią. Strażacy z JRG 1 wspólnie z jednostką OSP Gnaszyn ustawili zaporę sorpcyjną, zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się plamy.

Zespoły Ratownictwa Medycznego przystąpiły do udzielania pomocy osobom poszkodowanym. Zastosowano segregowanie TRIAGE, w celu skuteczniejszego prowadzenia działań. Poszkodowane osoby były przenoszone do namiotów polowych, które zostały ustawione obok miejsca wypadku. Stamtąd po przebadaniu lub opatrzeniu były transportowane ambulansami do szpitali. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia przed osobami postronnymi, a następnie zajęła się dokumentacją.

Ćwiczenia sprawdziły możliwości służb ratowniczych, koordynację z innymi służbami z teraniu Miasta, jak i powiatu częstochowskiego. Wszystkie scenariusze zostały zrealizowane pomyślnie, a ich wykonywaniu przyglądali się przedstawiciele władz Miasta Częstochowy, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, a także wszystkich służb ratunkowych.

Manewry „Częstochowa 2018” były największymi tego typu, od czasu ćwiczeń „Miasto 2013”.

Pełna fotorelacja dostępna jest TUTAJ